Nasi Putih (Basmathi), Dalca, Sambal dan Ayam Goreng; Time:11.30 am - 1.30 pm, Setiap Hari Bekerja; Mulai:11/7/2011
Telah kembali mulai 17/10/2011 dan akan menemui anda di kebanyakan bandar utama.

Sunday, June 27, 2010

Kebiasaan Hidup...

Oleh kerana kebiasaan hidup itu makan nasi, jika tidak makan maka tidak kenyang! Sama keadaannya apabila meminjam dengan melibatkan riba, jika tidak ada riba maka tidak akan masuk akal. Itulah sebenarnya keadaan pada hari ini dan ia akan berterusan sehinggalah suatu sistem yang benar-benar tidak melibatkan riba itu berlaku maka barulah sistem riba itu akan dapat dikikis.

Pada dasarnya, kehidupan yang bebas dari riba ini pasti boleh berlaku apabila kita boleh menerima sistem yang benar-benar bebas riba. Perkara pertama yang perlu difahami ialah riba itu sendiri. Seperti maksud hadis, Abu Said Al-Khudari berkata, "Rasulullah bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma dan garam dengan garam dipertukarkan dengan sama, segenggam dengan segenggam. Siapa yang manambah atau minta tambah maka ia telah malakukan riba, baik yang meminta maupun yang memberi, dalam hal itu sama saja" (Hadith Riwayat Al-Syaikhan). Dalam Quran juga disebut, Surah Al-Baqarah - [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: "Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

Walaupun maksud ayat Quran dan Hadis itu sebenarnya sangat mudah untuk difahami, rata-rata khalayak yang sudah biasa dengan kehidupan yang terlibat dengan riba sangat sukar untuk hidup tanpanya akibat ia sudah menjadi darah daging. Maka sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab setiap muslim pada hari untuk berusaha membebaskan kita semua dari cengkaman dan fahaman riba ini.

Oleh kerana itu, adalah sangat perlu kita memulakan satu sistem yang benar-benar bebas riba dan menjadikan ia suatu jihad dan bukan sekadar ijtihad!

Apabila datang seorang kepada seorang yang lain dan mengatakan ada satu tempat yang boleh membuat pinjaman RM 10,000 dan bayar balik RM 10,000 sahaja, maka dijawab oleh seorang yang lain itu “impossible!”.

Pun begitu, rasa ingin tahu membawa seorang yang lain itu ketempat pinjaman dan bertanyakan syaratnya. Maka dijawab oleh ahli pemberi pinjam itu, kamu perlu menjadi ahli dan membawa sekurang-kurangnya empat orang yang mahu meminjam juga untuk menjadi ahli. Lalu seorang yang lain itu bertanya lagi, apakah syarat menjadi ahli. Ahli pemberi pinjam itu menjawab, RM 100 untuk menjadi ahli dan RM 100 saham minima. Dan seorang yang lain itu pun pulang dengan senyum sambil membawa pulang 5 borang keahlian.

Dalam fikirannya, sekiranya dia menjadi ahli dan mengambil nama 4 orang yang lain untuk menjadi ahli, jumlah yang perlu dia bayar adalah RM 1,000. Kemudian dia akan mendapat RM 10,000, maka dia akan mendapat untung RM 9,000 setelah ditolak bayaran RM 1,000 untuk 5 keahlian dan saham minima.

Keesokan harinya, seorang yang lain itu pun pergi ketempat pinjaman dengan penuh harapan dan menyerahkan borang keahlian dan bayaran.

Bersambung...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.