Nasi Putih (Basmathi), Dalca, Sambal dan Ayam Goreng; Time:11.30 am - 1.30 pm, Setiap Hari Bekerja; Mulai:11/7/2011
Telah kembali mulai 17/10/2011 dan akan menemui anda di kebanyakan bandar utama.

Tuesday, July 30, 2013

The Rules...

"A'uzu billahi minashaitanir rajim";
 
2:282 - "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.
 
Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas).
 
Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu.
 
Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu.
 
Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi.
 
Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi.
 
Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya.
 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu.
 
Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan.
  
Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu."
 
2:283 - "Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang).
  
Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.
 
Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan."
 

Friday, July 12, 2013

Derma Dan Derma Online

Rujukan kami: Disclaimer/031210/01
Rujukan tuan:
Tarikh:

Kepada yang berkenaan,

Tuan/Puan,

Derma Dan Derma Online

Perkara di atas dirujuk.

1. Sesuai dengan undang-undang Pertubuhan Amal Kita Kinta Perak (PAKKP), FASAL 4: TUJUAN/MATLAMAT, perkara (3) Mendapatkan sumbangan awam untuk tujuan (1) dan (2), semua sumbangan atau derma kepada PAKKP tidak akan dikembalikan.

2. Walau bagaimana pun, para penderma adalah layak untuk turut serta dalam program-program PAKKP yang sesuai dengan sumbangan masing-masing mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh PAKKP, serta mendapat faedah daripada program-program yang berkenaan. (Bacaan lanjut...)

Sekian, terima kasih.

Yang DiPertua,
Pertubuhan Amal Kita, Kinta, Perak.

Wednesday, July 10, 2013

Wang Derma...

Pastikan ada salinan Wang Derma atau Resit Online... Atau Wang Pos atau lain-lain bentuk pembayaran yang sah... http://kerjaya-muslim.blogspot.com/2011/10/takrif.html