Nasi Putih (Basmathi), Dalca, Sambal dan Ayam Goreng; Time:11.30 am - 1.30 pm, Setiap Hari Bekerja; Mulai:11/7/2011
Telah kembali mulai 17/10/2011 dan akan menemui anda di kebanyakan bandar utama.

Thursday, December 24, 2015

Nota Sempena Memperingati Maulidur Rasul SAW...

1. Dari Muhammad bin Ziyad Al Alhani berkata: Aku mendengar Abu Umamah berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Rabbku berjanji padaku untuk memasukkan tujuh puluh ribu orang dari ummatku tanpa hisab dan adzab, setiap seribunya bersama tujuh puluh ribu dan tiga tangkup (mengambil dengan dua telapak tangan)nya." (HR Tirmidzi 8:473 No 2361)
 
2. Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata; saya mendengar Hushain bin Abdurrahman dia berkata; saya berdiri di samping Sa'id bin Jubair lalu dia berkata; dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tujuh puluh ribu orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang tidak meminta diruqyah (pengobatan dengan jampi-jampi, atau mantera), tidak berfirasat sial karena melihat burung dan hanya bertawakkal kepada Tuhan mereka." (HR Bukhari 20:111 No 5991, Muslim 1:492 No 321)
 
3. Dari Abu Hurairah Ra, sesungguhnya dia bertanya; 'wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu padahari kiamat? ' Nabi menjawab: "Hai Abu Hurairah, saya sudah menyangka bahwa tak seorangpun lebih dahulu menanyakan masalah ini kepadaku dari pada dirimu, dikarenakan kulihat semangatmu mencari hadits, Manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan laa-ilaaha-illa-llaah, dengan tulus dari lubuk hatinya." (HR Bukhari 1:174 No 97)
 
4. Abu Umamah Al Bahili ia berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bacalah Al Qur`an, karena ia akan datang memberi syafa'at kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yakni surat Al Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al Baqarah, karena dengan membacanya akan memperoleh barokah, dan dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai (dikalahkan) oleh tukang-tukang sihir." (HR Muslim 4:231 No 1337)
 
5. Dari Abdullah bin 'Amru, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Puasa dan Al Qur'an kelak pada hari kiamat akan memberi syafa'at kepada seorang hamba. Puasa berkata: Duhai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkahlah aku memberi syafa'at kepadanya. Dan Al Qur'an berkata: aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya. Beliau melanjutkan sabdanya: maka mereka berdua (puasa dan Al Qur'an) pun akhirnya memberi syafa'at kepadanya". (HR Ahmad 13:375 No 6337)
 
6. Dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga, hamba itu kemudian berkata; 'Wahai Rabb, dari mana semua ini?' maka Allah berfirman; 'dari istighfar anakmu'." (HR Ahmad 21:246 No 10202)
 
7. Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar mu'adzdzin (mengumandangkan adzan) maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah atasku, karena orang yang bershalawat atasku dengan satu shalawat, niscaya Allah akan bershalawat atasnya dengannya sepuluh kali, kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena ia adalah suatu tempat di surga, tidaklah layak tempat tersebut kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan saya berharap agar saya menjadi hamba tersebut. Dan barangsiapa memintakan wasilah untukku, maka syafa'at halal untuknya." (HR Muslim 2:327 No 577, Nasa’i 3:369 No 671)
 
8. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, dan dishalatkan oleh lebih dari empat puluh orang, yang mana mereka tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah akan mengabulkan do'a mereka untuknya." (HR Muslim 5:44 No 1577, Abu Daud 8:448 No 2756, Ahmad 5:411 No 2379)
 
Adapun Penghalang Menerima Syafa’at adalah,
 
9. Syirik (QS Yasin: 23-24)
 
10. Pemimpin yang dzolim, Penipu, Berlebih-lebihan dalam Agama (bid’ah), Tukang Laknat (HR Muslim)Sunday, December 6, 2015

Program Ayam Kampung PAKKP (Revised)

1. Setiap Derma (RM 250.00) untuk program ini (Program Ayam Kampung PAKKP) akan mendapat seekor Ayam Kampung atau RM 13.00 setiap bulan mulai bulan berikutnya seumur hidup!

2. RM 240.00 daripada derma tersebut akan digunakan sebagai modal (kos) untuk menternak 30 ekor Ayam Kampung dengan kos purata RM 8.00 setiap seekor yang dijangka matang dalam tempoh maksima dua (2) bulan, manakala RM 10.00 lagi adalah belanja pengurusan.

3. Dua (2) ekor ayam matang yang siap disembelih dan dibersihkan adalah milik penderma (boleh ditukar dengan RM 13.00 setiap satu) dan yang selebihnya (28 ekor) akan dijual pada harga RM 13.00 setiap satu juga.

4. Dengan kadar mortaliti yang dijangkakan adalah 12%, jumlah sebenar pendapatan daripada aktiviti ini adalah dijangkakan sebanyak RM 317.2 pada setiap pusingan.

5. Daripada pendapatan tersebut, RM 240.00 akan digunakan untuk pusingan berikutnya, RM 10.00/27.20 untuk pengurusan dan baki RM 50.00 adalah untuk tabung bencana dan program hemodialisis.

Pilihan Derma untuk Program Ayam Kampung PAKKP;