Nasi Putih (Basmathi), Dalca, Sambal dan Ayam Goreng; Time:11.30 am - 1.30 pm, Setiap Hari Bekerja; Mulai:11/7/2011
Telah kembali mulai 17/10/2011 dan akan menemui anda di kebanyakan bandar utama.

Friday, November 22, 2013

Orang Miskin...

1. Orang miskin sebenarnya bukan seperti yang kita bayangkan... Orang miskin dan fakir ini adalah orang yang lemah. Kerana itu, jalan keluar bagi mereka ialah melalui zakat. Mereka tidak mampu untuk berusaha keluar dari kemelut mereka.
 
2. Mereka tidak dapat keluar dari masalah mereka tanpa bantuan. Kerana itu mereka perlu kepada bantuan zakat.
 
3. Jika kita ini tiada wang, tetapi mahu berusaha dan mencari jalan keluar... Kita sebenarnya tidak miskin.
 
4. Secara umumnya, kemiskinan ialah satu keadaan di mana seseorang itu kekurangan bahan-bahan keperluan hidup. Dalam masyarakat moden, kemisikinan biasanya disamai dengan masalah kekurangan wang.
 
5. Dengan lebih terperinci lagi, kemiskinan mempunyai dimensi seperti kekurangan makanan, pakaian dan kediaman. Atau keadaan ekonomi di mana seseorang itu tidak mempunyai modal ataupun daya pengeluaran yang dapat menjana kekayaan.
 
6. Fenomena kemisikinan dapat digambarkan dalam bentuk kitaran. Kitaran ini bermula apabila seseorang itu tidak mampu membuat sebarang simpanan untuk digunakan dalam pelaburan ekonomi, seperti pendidikan dan juga pembelian alat-alat pengeluaran. Akibat daripada ketiadaan pelaburan ini, produktiviti orang itu akan menurun, dan pendapatan juga turut menurun. Keadaan ini menyukar lagi orang yang berkenaan untuk membuat simpanan, maka proses ini akan berterusan sehingga ia berlanjutan ke generasi akan datang. 

7. Kekurangan individu yang tertentu boleh mencetuskan kemiskinan. Kelemahan individu ini biasanya kelemahan yang ketara dan boleh menyebabkan seseorang itu miskin, walaupun dia berada dalam suatu masyarakat yang penuh dengan peluang rezeki.
 
8. Pada umumnya, personaliti bermasalah yang menyebabkan kemisikinan ialah sikap malas. Sikap malas itu dicerminkan dalam tingkah laku seperti suka berkhayal, suka beromong kosong, dan juga "elak kerja". Orang yang malas adalah kekurangan produktiviti dan mereka akan hilang banyak peluang untuk mencari rezeki.
 
9. Konflik seperti peperangan, rusuhan dan sebagainya juga akan menyebabkan kegiatan ekonomi terbantut dan ia juga membinasakan infrastruktur yang penting untuk menjana kekayaan. Semua ini akan menyebabkan kemisikinan berlaku. 
 
10. Sebenarnya, seseorang boleh berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapinya oleh dirinya. Pada lazimnya seseorang itu dapat mengatasi kemisikinan dirinya menerusi pendidikan!
 
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.